• EN

Projects

Postdoctoral projects

Koen Aerts Het collectief geheugen van collaborateurs in de naoorlogse Belgische samenleving: een sociaal-politieke geschiedenis (1944-1970). (Post-doctoral project FWO - 2011-2017)

Bart De Sutter, Competing utopias: the relationship between human rights and peace in the policy and practice of the Ford and the Rockefeller foundations (1975-2000) (Postdoctoral project Fritz Thyssen Stiftung 2015-2016)

Helen Grevers Collaborators, justice and society: a social history of the punishment of collaboration in Belgium after WWII (Postdoctoral project IUAP/Belspo 2014-2017)

Jan Willem Stutje, Charismatic leaderschip in social movements in Belgium during the interwar years. Hendrik De Man, minister in shirtsleeves, in a comparative perspective (FWO-project 2014-2017 - promoter Gita Deneckere, copromoter Guy Vanthemsche VUB).

Ine Van linthout, Belgium 1933-1945: A multi-medial image construction in the Third Reich. (Post-doctoral project BOF - 2011-2014)

PhD-projects

Gisele de Almeida Iecker: Bridging past and future: a meta-historical Investigation into the process of (re)memorialisation of the Brazilian dictatorship.' (PhD-project CAPES Brazilië, 2013-2016 – promoter: Berber Bevernage)

Gisele de Almeida Iecker: Bridging past and future: a meta-historical Investigation into the process of (re)memorialisation of the Brazilian dictatorship.' (PhD-project CAPES Brazilië, 2013-2016 – promoter: Berber Bevernage)

Egon Bauwelinck, The Case for Presentism : Georges Sorel (1847-1922), Charles Péguy (1873-1914) and their legacy (PhD-project BOF, 2014-2016/2018 – promoter Gita Deneckere, co-promoter Berber Bevernage)

Tessa Boeykens, “When times collide”: a metahistorical analysis of history and memory in post-war Guatemala (aspirant FWO 2013-2017 – promoter Berber Bevernage, co-promoter Eva Brems)

Greet De Bock, Aristocratic women in the corridors of power. Gender, sexual morality and the public sphere in Vienna and London, 1814/15-1848 (aspirant FWO, 2010-2014 – promoter Gita Deneckere)

Ramses Delafontaine, The Judge and The Historian: A Comparative and Meta-Historical Analysis of American and European Historians as Expert Witnesses in Post-1945 Litigation. (Aspirant FWO, 2014-2016/18 - promotor Berber Bevernage, co-promotor Alain Wijffels)

Pieter De Messemaeker, The Transnational Effect upon Socialist Movements: the Mobility, Sociability and Networks of Polish Intellectuals in Brussels and Paris, 1894-1930. (PhD project BOF, 2012-2016 - promoter Christophe Verbruggen, co-promoter Julie Carlier)

Tom De Paepe, Vakdidactische opvattingen en praktijken van leraren geschiedenis in het secundair onderwijs (assistent UGent, 2015-2021 - promotoren: Bruno De Wever en Christophe Verbruggen)

Barbara Deruytter, Singing in times of war: a social history of norms and identification among the lower and middle classes during the First World War (BOF-project 2013-2017, promotor Antoon Vrints)

 

Barbara Deruytter, Policing the expanding city: the changing relationship between police and population in Antwerp from 1842 to 1913 (BOF-project 2013-2017, promotor Antoon Vrints)

Wannes Devos, Musea in zwart-wit? De musealisering van de Tweede Wereldoorlog in de nationaal militair-historische musea van West-Europa(1944-heden) PhD-project, 2015-2019 - promotor Bruno De Wever)

Philippe De Wolf, Male feminism: men's participation in women's emancipation movements in Belgium, France and the Netherlands (1960-1990) (aspirant FWO, 2011-2015 – promoter: Gita Deneckere, co-promoter Julie Carlier)

Thomas D’haeninck: Framing social and cultural reform in the long nineteenth century. Belgian and Dutch authors and artists in transnational social reform networks (BELSPO funded Brain-be project, joint PhD-project i.s.m. Maastricht University,  2014-2017 -promoters: Christophe Verbruggen & Nico Randeraad)

Katie Digan, Anchoring the past: A history of the practice and discourse of ‘sites of memory’ in Germany and Belgium 1900-2000 (PhD project BOF, 2015-2019, promoter: Berber Bevernage).

Dries Goedertier, The networks of the Flemish business elite: post-Fordism and the federalisation of Belgium (PhD-project BOF, 2010-2014 – promoters: Bruno De Wever & Dirk Luyten)

Stefan Huygebaert, Art, society and law. An iconological study of continuity and change in Belgian legal iconography 1787-1914 (aspirant FWO 2015-2017/19 – promoters Dirk Heirbaut & Bruno De Wever)

Sarah Keymeulen, Het fenomeen Pirenne. De geschiedenis van een reputatie (PhD-project BOF, 2010-2014 - promoters: Marc Boone & Gita Deneckere)

Gertjan Leenders, Verklikking in België tijdens de beide wereldoorlogen. Praktijken en percepties in een comparatief perspectief (aspirant FWO, 2013-2017, promoter: Antoon Vrints)

Lith Lefranc, Het spektakel van het socialisme. Een transnationaal en interdisciplinair sociaal- en architectuurhistorisch onderzoek van volkshuizen in Europese steden (1900-1914) (project FWO, 2011-2015 - promoters: Gita Deneckere & Fredie Floré)

Bernhard Liemann, Provincial cities at war. Local public spheres in German, Belgian and Dutch towns in the border region compared (1914-1919) (joint PhD-project i.s.m. Universität Münster, BOF, 2012-2013 - promoters Christophe Verbruggen en Antoon Vrints)

Jan Naert, Burgemeesters en legitimiteit tijdens de Eerste Wereldoorlog. De burgemeester als voeder, hoeder en vertegenwoordiger in bezet en bevrijd Frankrijk (1914-1921) (PhD-project FWO, 2013-2017 – promoter Antoon Vrints).

Giselle Nath, The rise of mass consumption in Belgium (1945-1989): social and political construction of affluence (aspirant FWO, 2012-2016, promoters: Gita Deneckere & Antoon Vrints)

Laura Nys, Gemengde gevoelens. Emotie, gender en discipline in egodocumenten van jeugddelinquenten (1890-1965). (aspirant FWO, 2015-2017/2019, promotoren: Gita Deneckere & Jenneke Christiaens (VUB))

Ophelia Ongena, Nationale en regionale spanningen in de Belgische economische politiek na de Tweede Wereldoorlog (1950-1980). Een geïntegreerde analyse van het economisch denken, de instellingen, de organisaties en het beleid. (PhD-project FWO, 2010-2014 – promoters Dirk Luyten & Eric Vanhaute)

Tom Simoens, Een leger in beweging? Transformatieprocessen en weerstand van onderop tijdens de stellingenoorlog (1914-1918) (PhD-project in co-operation with KMS, 2009-2015 - promoter: Bruno De Wever)

Rose Spijkerman, Notions of honour and shame among Belgian military during the First World War (BRAIN-be project: MEMEX WWI Recognition and resentment: experiences and memories of the Great War in Belgium, 2014-2018 - Promotors: Antoon Vrints and Olivier Luminet)

Amandine Thiry, Confinement as Social Utopia (1815-1914). "Belgian" reformers and transnational ideas on prisons, asylums and reformatories (PhD Project BRAIN-be, 2014-2018 - promoters: Xavier Rousseaux (UCL) & Christophe Verbruggen)

Kenan Van de Mieroop, Reparations for African Americans? A metahistorical investigation into the ways in which Americans relate to slavery. (PhD-project BOF 2011-2015, promoters: Berber Bevernage & Gita Deneckere)

Lisa van Diem, Discussing colonial hygiene: transnational networks on colonial hygiene between the 1880s and 1914 in a Dutch and Belgian context (PhD project BRAIN.be, 2014-2018 - promoters: Christophe Verbruggen, Nico Randeraad (Maastricht University) en Kiran Klaus Patel (Maastricht University))

Robby Van Eetvelde, De Sicherheitspolizie und Sicherheitsdienst (Sipo-SD) in Duits bezet België en Noord-Frankrijk: een analyse van de nationaalsocialistische repressie- en vervolgingspraxis, en de biografieën van haar daders (1940-1945) (promoter: Bruno De Wever)

Cor Van Istendael (Department of Art History), Popular dance culture in the Southern Netherlands and Central Europe 1795-1830. An intertwined history (promoter Francis Maes, co-promoter Christophe Verbruggen)  

Fabian Van Wesemael, Veterans of the Great War in Belgium: life courses and agency (PhD-project Brain-BE (2014-2018) - Promotoren: Antoon Vrints en Axel Tixhon (UNamur))

Piet Veldeman, De burgerwacht in België (1831-1914) (PhD-project with  KLM/MRA, promotor Karel Velle)

Eva Willems,  History, time and memory after violent conflict: a metahistorical analysis of the Peruvian transitional justice process (1980-present)(aspirant FWO, 2015-2019 – promotor Berber Bevernage)

Public history-projects 

Belgian Virtual Museum of World War II (Belvirmus-WW2) (Brain-pioneer project. Promotoren Koen Aerts & Bruno De Wever, with Algemeen Rijksarchief, SOMA, UGent, UCL en ULg).

Hans Blomme, scientific collaborator TIC-Collaborative, Virtual Research Environment (VRE) for the study of 19th and 20th century international organisations and congresses.

Fien Danniau, Durf her-denken. UGentMemorie, bouwen aan het geheugen van de UGent 1817-2017 (Wetenschap- en Maatschappijproject 2012-2015 – promoters Gita Deneckere, Christophe Verbruggen & Hendrik Defoort)

Ruben Mantels, Joseph Guislain. In de ban van de psychiatrie (Wetenschap- en Maatschappijproject 2014-2017 - promotors Paul Verhaeghe & Gita Deneckere, with Museum dr. Guislain)