• EN

Eerste Hulp Bij Oorlogserfgoed en -geschiedenis

Op zondag 16 november 2014 organiseren de provincie Oost-Vlaanderen en de UGent Eerste Hulp bij Oorlogserfgoed en -geschiedenis. Professionele erfgoedconsultenten en historici van de UGent geven algemene informatie en persoonlijk advies over oorlogsobjecten, -documenten en -geschiedenis. Het is de eerste keer dat experts over alle mogelijke aspecten van de beide wereldoorlogen verzamelen en beschikbaar zijn voor individuele vragen.

De herdenking van de Eerste Wereldoorlog geeft voor veel mensen aanleiding om het familiearchief te bekijken of de oorlogsgeschiedenis van de familie, vereniging of buurt te onderzoeken. Postkaarten, foto's, dagboeken, brieven, voedselbonnen, compensatie- of bestraffingsdocumenten, medailles, uniformen, ... het zijn getuigen van familiegeschiedenis maar wat betekenen ze? Welke geschiedenis verhullen ze? Hebben ze betrekking op de Eerste of de Tweede Wereldoorlog?

Iedereen is welkom met (of zonder) persoonlijk erfgoed op 16 november in het Provinciaal Erfgoedcentrum van Ename. Na digitale registratie van het object of document door de erfgoedconsulenten van de provincie Oost-Vlaanderen, krijgt het publiek historische context. Prof. Bruno De Wever, prof. Antoon Vrints, prof. Gita Deneckere, dr. Koen Aerts, dr. Ine Van linthout, Giselle Nath en andere onderzoekers gespecialiseerd in de Eerste en Tweede Wereldoorlog geven korte presentaties over sleutelthema's in de oorlogsgeschiedenis en bieden individueel advies over het meegebrachte erfgoed en de persoonlijke familiegeschiedenissen. Ze bieden literatuur en onderzoekspistes aan om aanvullende informatie te verkrijgen en/of eigen onderzoek te verrichten.

Uit alle voorwerpen en documenten die op de EHBO-dag getoond worden, zal een selectie gemaakt worden om een tentoonstelling samen te stellen. Deze tentoonstelling, '#collectievissen in oorlogstijd', wil de schijnwerper richten op oorlogserfgoed in particulier bezit en zal lopen in het najaar van 2015.

Praktisch